Αρχειακα

Συμβολαια

Συμβόλαια και Συμβολαιογράφοι Συμβολαιογράφος-Συμβόλαιο:  Κατά τη διάρκεια της οθωμανικής  κατοχής  στη χώρα, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς,  ίσχυε το οθωμανικό  δίκαιο. Οι τίτλοι ιδιοκτησίας  καθιερώνονταν από το «Χοτζέτι»  (huccet), το οποίο είναι αποφάσεις των τουρκικών ιεροδικείων ή απόφαση του ιεροδίκη, ο οποίος επικύρωνε με το «χοτζέτι», (έγγραφο-συμβόλαιο) τη μεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας ενός  ακινήτου. Το έγγραφο… Continue reading Συμβολαια